Denne side er udskrevet fra viborg.dk
Katrinehaven

Katrinehaven - tryghed og udvikling hånd i hånd

Katrinehaven er et nyopført botilbud, der yder støtte og vejledning efter service- lovens §85. Støtten ydes døgnet rundt. 60 boliger fordelt i 6 klynger.
Katrinehaven Nord er for borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne grundet forskellige problemstillinger.
Katrinehaven Syd er for borgere med svære autismespektrumforstyrrelser og betydelig og varig nedsat funktionsevne og borgere med sammenlignelige behov.
Aktivtetscenter er tilknyttet Katrinehaven Syd.
Abonnér på: "Katrinehaven" og få en nyhedsmail, når der sker nyt.
E-mail Tilmeld knap  Afmeld knap
Læs mere om nyhedsmailen

Her bor vi


Kontaktinfo - Afdelinger

Katrinehaven Nord - Botilbud:
Afd. Leder Lilli-Ane Urup
87 87 73 25 - liu@viborg.dk
Klynge 1......87 87 79 01 katrineklynge1@viborg.dk
Klynge 2......87 87 79 02 katrineklynge2@viborg.dk
Klynge 3......87 87 79 03 katrineklynge3@viborg.dk

Katrinehaven Syd - Botilbud:
Afd. Leder Tove Gejl
87 87 73 01 - tog@viborg.dk
Klynge 4......87 87 79 04 katrineklynge4@viborg.dk
Klynge 5......87 87 79 05 katrineklynge5@viborg.dk
Klynge 6......87 87 79 06 katrineklynge6@viborg.dk

Katrinehaven Syd - Aktivitetstilbud
Afd. Leder Tove Gejl
87 87 73 01 - tog@viborg.dk
Aktivitetscentret 87 87 79 07

Katrinehavens køkken katrinekoekken@viborg.dk


Kontaktinfo - serviceleder

Thomas Seerup
Tlf. 4063 4746


Administration

Administrativt Servicecenter
Stokrosevej 1
8800 Viborg
8787 7318 / 8787 7316
a5n@viborg.dk / loh@viborg.dk


Kontaktinfo - Leder

Handicap Specialiserede Botilbud
Leder Mette Schrøder
Tlf.: 23 60 51 22
E-Mail: mesc@viborg.dk