Byrådet

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Teknisk Udvalg

Børne- og Ungdomsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beredskabskommissionen

Folkeoplysningsudvalget

Det lokale beskæftigelsesråd

Handicaprådet i Viborg Kommune

Integrationsrådet i Viborg Kommune

Viborg Ældreråd

Ældre- og Sundhedsudvalget

Viborg Ungdomsråd

Klima- og Miljøudvalget

Fattigdomsrådet

Udvalget for Uddannelse Iværksætteri og Internationalisering