Teknisk Udvalg


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 27. februar 2013

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

"Se samlet referat (uden bilag) her"

Punktnr.:Emne:
Åben dagsorden
1

TU-270213-1.pdf
Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation - Teknisk Udvalg

TU-270213-1-1.pdfTU-270213-1-2.pdfTU-270213-1-3.pdf
2


TU-270213-2.pdf
Opstart af budgetlægningen - budget 2014-17

TU-270213-2-1.pdfTU-270213-2-2.pdfTU-270213-2-3.pdfTU-270213-2-4.pdfTU-270213-2-5.pdfTU-270213-2-6.pdf
3

TU-270213-3.pdf
Igangsætning af lokalplan nr. 421 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd (etape 1)
TU-270213-3-1.pdfTU-270213-3-2.pdfTU-270213-3-3.pdf
4

TU-270213-4.pdf
Status for lokalplanlægning (orienteringssag)

TU-270213-4-1.pdf
5

TU-270213-5.pdf
Forslag til prioritering af cykelstiprojekter (bevillingssag)

TU-270213-5-1.pdfTU-270213-5-2.pdf
6
TU-270213-6.pdf
Himmerlandsstiens krydsning af rute 26
7

TU-270213-7.pdf
Drøftelse af eventuel tilslutning til rejsekortet

TU-270213-7-1.pdfTU-270213-7-2.pdfTU-270213-7-3.pdf
8

TU-270213-8.pdf
Omlægning og nedlæggelse af privat fællesvej - Sangildvej 1, 7470 Karup

TU-270213-8-1.pdf
9

TU-270213-9.pdf
Opsætning af informationsskilte i Karup området
10


TU-270213-10.pdf
Ansøgning om dispensation fra lokalplan for Energimuseet ved Tange til opstilling af høj elmast

TU-270213-10-1.pdfTU-270213-10-2.pdfTU-270213-10-3.pdf
11
TU-270213-11.pdf
Ansøgning om støtte til områdefornyelse Karup
12


TU-270213-12.pdf
Stillingtagen til om klagesag vedr. fastlæggelse af byggefelt på Bakkedraget 21 skal genoptages

TU-270213-12-1.pdfTU-270213-12-2.pdfTU-270213-12-3.pdfTU-270213-12-4.pdf
13

TU-270213-13.pdf
Status for byggesagsbehandling

TU-270213-13-1.pdfTU-270213-13-2.pdfTU-270213-13-3.pdfTU-270213-13-4.pdf
14


TU-270213-14.pdf
Ansøgning om fravigelse af byggeretten til hævet terrasse på Strandhaverne 9, Hjarbæk

TU-270213-14-1.pdfTU-270213-14-2.pdfTU-270213-14-3.pdfTU-270213-14-4.pdf
15

TU-270213-15.pdf
Ansøgning om støtte til renovering af Sct. Mogens Gade 42/Navnløs 1

TU-270213-15-1.pdfTU-270213-15-2.pdfTU-270213-15-3.pdfTU-270213-15-4.pdf
16


TU-270213-16.pdf
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder

TU-270213-16-1.pdf
Lukket dagsorden
17Personsag

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.