Teknisk Udvalg


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 1. maj 2013

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

"Se samlet referat (uden bilag) her"

Punktnr.:Emne:
Åben dagsorden
1


TU-010513-1.pdf
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Centerområde i Viborg midtby ved Skottenborg

TU-010513-1-1.pdfTU-010513-1-2.pdf
2TU-010513-2.pdf
Forslag til lokalplan nr. 425 for et område til boligformål, liberalt erhverv og almen service ved Marsk Stigs Vej i Viborg samt forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025

TU-010513-2-1.pdfTU-010513-2-2.pdfTU-010513-2-3.pdfTU-010513-2-4.pdf
3

TU-010513-3.pdf
Drøftelser på baggrund af besigtigelse i Arnbjerg

TU-010513-3-1.pdfTU-010513-3-2.pdf
4


TU-010513-4.pdf
Igangsætning af planlægningen for de bynære rekreative arealer syd for Gudenåen i Bjerringbro

TU-010513-4-1.pdfTU-010513-4-2.pdf
5

TU-010513-5.pdf
Eventuelt opslag af en tilladelse til taxikørsel i Viborg Kommune (Viborg Taxas bestillingskontor)
6

TU-010513-6.pdf
Modernisering af gadelyset i gågaderne i Viborg by (bevillingssag)
7


TU-010513-7.pdf
Sidejudvidelse af delstrækninger mellem Rødding og Vammen i forbindelse med anlæggelse af cykelsti (bevillingssag)

TU-010513-7-1.pdf
8

TU-010513-8.pdf
Prioritering af midler fra puljen byfornyelse mindre byer 2013 (bevillingssag)

TU-010513-8-1.pdf
9

TU-010513-9.pdf
Tilbygning til erhvervsbebyggelse på Ærøvej 21, 8800 Viborg

TU-010513-9-1.pdfTU-010513-9-2.pdfTU-010513-9-3.pdf
10

TU-010513-10.pdf
Forslag til Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune - Grønne sammenhænge

TU-010513-10-1.pdf
11

TU-010513-11.pdf
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

TU-010513-11-1.pdf
12

TU-010513-12.pdf
Budgetlægning 2014 - 2017

TU-010513-12-1.pdfTU-010513-12-2.pdfTU-010513-12-3.pdfTU-010513-12-4.pdf
13

TU-010513-13.pdf
Status på frikommuneforsøget

TU-010513-13-1.pdf
14

TU-010513-14.pdf
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.