Byrådet


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 21. november 2012

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

Se samlet referat (uden bilag) her

Se video fra byrådsmødet den 21. november 2012
(Det er muligt at vælge det punkt på dagsordenen, du er interesseret i)

Afbud fra Gudrun Bjerregaard.

Samina Shah forlod mødet kl. 17.45 efter behandlingen af sag nr. 1-9.

Mette Nielsen forlod mødet kl. 18.05 efter behandlingen af sag nr. 1-13.

Punktnr.:Emne:
Åben dagsorden
1

BYR-211112-01.pdfBudgetopfølgning pr. 30. september 2012 for alle politikområder (bevillingssag)

Bilag:

BYR-211112-01-01.pdfBYR-211112-01-02.pdfBYR-211112-01-03.pdf

BYR-211112-01-04.pdfBYR-211112-01-05.pdf
2

BYR-211112-02.pdf

Geotermisagen - Udkast til kommissorium for advokatundersøgelse

Bilag:

BYR-211112-02-01.pdfBYR-211112-02-02.pdfBYR-211112-02-03.pdf

BYR-211112-02-04.pdf
3

BYR-211112-03.pdf

Ny organisering af stabene

Bilag:

BYR-211112-03-01.pdf
4


BYR-211112-04.pdf
Videreførelse af samarbejdsaftale med Aalborg Universitet

Bilag:

BYR-211112-04-01.pdf
5

BYR-211112-05.pdf

Ansøgning fra The Animation Workshop vedr. Udviklings-, videns- og kompetencecenter for animation, visualisering og grafisk fortælling

Bilag:

BYR-211112-05-01.pdfBYR-211112-05-02.pdfBYR-211112-05-03.pdf
6

BYR-211112-06.pdf

Frigivelse af midler fra it-udviklingspuljen til dækning af projektlederudgift (bevillingssag)
7

BYR-211112-07.pdf

Yderligere henvendelse fra Statsforvaltningen Midtjylland i sagen om Viborg Kommunes køb af reklamer og andre ydelser hos Viborg FF i sæsonen 2010/2011

Bilag:

BYR-211112-07-01.pdfBYR-211112-07-02.pdfBYR-211112-07-03.pdf

BYR-211112-07-04.pdfBYR-211112-07-05.pdfBYR-211112-07-06.pdf

BYR-211112-07-07.pdf
8

BYR-211112-08.pdf

Boligselskabet Viborg, afdeling 12 søger om støtte til renovering af 501 almene familieboliger - Houlkærvænget i Viborg (Skema A)

Bilag:

BYR-211112-08-01.pdfBYR-211112-08-02.pdfBYR-211112-08-03.pdf
9

BYR-211112-09.pdf

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup afd. 119, Palleshøje, etape II. Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) af 6 almene familieboliger (bevillingssag)

Bilag:

BYR-211112-09-01.pdfBYR-211112-09-02.pdfBYR-211112-09-03.pdf
10

BYR-211112-10.pdf

Etablering af akutjob

Bilag:

BYR-211112-10-01.pdfBYR-211112-10-02.pdfBYR-211112-10-03.pdf
11

BYR-211112-11.pdf

Etablering af startboliger i Viborg Kommune

Bilag:

BYR-211112-11-01.pdf
12

BYR-211112-12.pdf

Beslutning om justeret struktur på dagtilbudsområdet efter høring

Bilag:

BYR-211112-12-01.pdfBYR-211112-12-02.pdf
13

BYR-211112-13.pdf

Styrelsesvedtægt - folkeskolen

Bilag:

BYR-211112-13-01.pdfBYR-211112-13-02.pdfBYR-211112-13-03.pdf
14

BYR-211112-14.pdf

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 405 for et vindmølleområde ved Øster Børsting samt af forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune

Bilag:

BYR-211112-14-01.pdfBYR-211112-14-02.pdf
15

BYR-211112-15.pdf
Otte Natura 2000-handleplaner for Viborg Kommune

Bilag:

BYR-211112-15-01.pdfBYR-211112-15-02.pdfBYR-211112-15-03.pdf

BYR-211112-15-04.pdfBYR-211112-15-05.pdfBYR-211112-15-06.pdf

BYR-211112-15-07.pdfBYR-211112-15-08.pdfBYR-211112-15-09.pdf

BYR-211112-15-10.pdfBYR-211112-15-11.pdfBYR-211112-15-12.pdf

BYR-211112-15-13.pdfBYR-211112-15-14.pdfBYR-211112-15-15.pdf

BYR-211112-15-16.pdfBYR-211112-15-17.pdfBYR-211112-15-18.pdf

BYR-211112-15-19.pdfBYR-211112-15-20.pdf
16

BYR-211112-16.pdf

Udkast til vandforsyningsplan for Viborg Kommune - 8 ugers offentlig høring

Bilag:

BYR-211112-16-01.pdfBYR-211112-16-02.pdfBYR-211112-16-03.pdf

BYR-211112-16-04.pdfBYR-211112-16-05.pdfBYR-211112-16-06.pdf

BYR-211112-16-07.pdfBYR-211112-16-08.pdf
17

BYR-211112-17.pdf

DDS Baunehøj Gruppen søger om frigivelse af anlægsbevilling til nyt spejderhus (bevillingssag)

Bilag:

BYR-211112-17-01.pdf
18

BYR-211112-18.pdf

Forslag til etablering af socialøkonomisk virksomhed i Café Stationen

Bilag:

BYR-211112-18-01.pdfBYR-211112-18-02.pdfBYR-211112-18-03.pdf

BYR-211112-18-04.pdf
19

BYR-211112-19.pdf

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 378 for etageboliger ved Rosenstræde og Sct. Ibs Gade i Viborg og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021

Bilag:

BYR-211112-19-01.pdfBYR-211112-19-02.pdfBYR-211112-19-03.pdf

BYR-211112-19-04.pdfBYR-211112-19-05.pdf
20BYR-211112-20.pdf
Nedrivning af kommunale bygninger

Bilag:

BYR-211112-20-01.pdf


Lukket dagsorden
21

BYR-211112-21.pdf
Ejendomssag - Køb af del af Gl. Randersvej 10, 8850 Bjerringbro (bevillingssag)
22

BYR-211112-22.pdf
Ejendomssag -Ttilbagekøb er erhvervsgrund, Petersmindevej 5, Viborg
23

BYR-211112-23.pdf
Ejendomssag - Tilbagekøb af erhvervsgrund, Karupgårdsvej 7, Ørum
24

BYR-211112-24.pdf
Ejendomssag - Salg af stiareal til sammenlægning med Blålyngen 43 og Klokkelyngen 14, Karup (bevillingssag)
25

BYR-211112-25.pdf
Ejendomssag - Forkøbsret mv. vedr. tidligere administrationsbygninger i Viborg

Bilag:

BYR-211112-25-01.pdfBYR-211112-25-02.pdfBYR-211112-25-03.pdf
26

BYR-211112-26.pdf
Advokatbistand - Udpegning af advokat til at forestå undersøgelse i forbindelse med geotermiprojektet

Bilag:
BYR-211112-26-01.pdf
27Orienteringssag

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.