Teknisk Udvalg


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 10. april 2013

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

"Se samlet referat (uden bilag) her"

Punktnr.:Emne:
Åben dagsorden
1

TU-100413-1.pdf
Temadrøftelse vedr. budgetlægningen

TU-100413-1-1.pdfTU-100413-1-2.pdfTU-100413-1-3.pdfTU-100413-1-4.pdfTU-100413-1-5.pdf
2

TU-100413-2.pdf
Igangsætning af planlægning for Holstebrovej 1 i Viborg

TU-100413-2-1.pdfTU-100413-2-2.pdfTU-100413-2-3.pdfTU-100413-2-4.pdf
3

TU-100413-3.pdf
Igangsætning af planlægningen for Hjarbæk by

TU-100413-3-1.pdfTU-100413-3-2.pdfTU-100413-3-3.pdf
4

TU-100413-4.pdf
Ansøgning om etablering af 4 zinkkviste og ændret tagform på ejendommen Gothersgade 13 i Viborg

TU-100413-4-1.pdfTU-100413-4-2.pdfTU-100413-4-3.pdfTU-100413-4-4.pdf
5

TU-100413-5.pdf
Aflysning af del af landzonelokalplan nr. 4 for området omkring Vroue Skole

TU-100413-5-1.pdfTU-100413-5-2.pdf
6

TU-100413-6.pdf
Køreplan 2013, der træder i kraft ved udgangen af juni 2013

TU-100413-6-1.pdfTU-100413-6-2.pdfTU-100413-6-3.pdfTU-100413-6-4.pdfTU-100413-6-5.pdfTU-100413-6-6.pdfTU-100413-6-7.pdfTU-100413-6-8.pdfTU-100413-6-9.pdfTU-100413-6-10.pdfTU-100413-6-11.pdfTU-100413-6-12.pdfTU-100413-6-13.pdf
7

TU-100413-7.pdf
Drift af Viborg Rutebilstation efter 1. juli 2013
8

TU-100413-8.pdf
Byggemodningsprogram 2013 (bevillingsansøgning)

TU-100413-8-1.pdfTU-100413-8-2.pdfTU-100413-8-3.pdf
9

TU-100413-9.pdf
Hævning af Vinkelvej over Nørreådalen (bevillingssag)

TU-100413-9-1.pdf
10TU-100413-10.pdf
Den Midjyske Cykelstjerne del II - bevillingssag
11


TU-100413-11.pdf
Ansøgning om afvigelse af byggeretten til opførelse af et nyt sommerhus på Strandvejen 29, Hjarbæk

TU-100413-11-1.pdfTU-100413-11-2.pdfTU-100413-11-3.pdfTU-100413-11-4.pdfTU-100413-11-5.pdf
12

TU-100413-12.pdf
Status for byggesagsbehandling
13

TU-100413-13.pdf
Prioritering af midler fra puljen byfornyelse mindre byer 2013 (bevillingssag)

TU-100413-13-1.pdf
14

TU-100413-14.pdf
Endelig ansøgning om støtte til områdefornyelse Karup

TU-100413-14-1.pdf
15

TU-100413-15.pdf
Udvikling af projekt for omdannelse af Sønæs (bevillingssag)

TU-100413-15-1.pdf
16

TU-100413-16.pdf
Aflæggelse af anlægsregnskaber for anlægsarbejder over 2.0 mio. kr.
17


TU-100413-17.pdf
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.