Byrådet


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 22. maj 2013

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

Se samlet referat (uden bilag) her

Se video fra byrådsmødet onsdag den 27. februar 2013
(Det er muligt at vælge det punkt på dagsordenen, du er interesseret i).

Afbud: Flemming Lund.
Claus Clausen forlød mødet kl. 17.45 efter behandling af sagerne nr. 1-3.
Rikke Cramer Christiansen forlod mødet kl. 18.05 efter behandling af sagerne nr. 1-4.
Gregers Laigaard forlod mødet kl. 18.25 efter behandling af sagerne nr. 1-5.
Katrine Ørnebjerg Larsen forlod mødet kl. 19.20 efter behandling af sagerne nr. 1-13.

Punktnr.:Emne:
Åben dagsorden
1

BYR-220513-01.pdf

Fusion af Energi Viborg Vand A/S og Energi Viborg Spildevand A/S (orienteringssag)

Bilag:

BYR-220513-01-01.pdf
2

BYR-220513-02.pdf
Overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2012

Bilag:

BYR-220513-02-01.pdfBYR-220513-02-02.pdfBYR-220513-02-03.pdf

BYR-220513-02-04.pdf
3

BYR-220513-03.pdf

Årsregnskabet 2012

Bilag:

BYR-220513-03-01.pdfBYR-220513-03-02.pdf
4

BYR-220513-04.pdf

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 for alle områder

Bilag:

BYR-220513-04-01.pdfBYR-220513-04-02.pdfBYR-220513-04-03.pdf

BYR-220513-04-04.pdfBYR-220513-04-05.pdf
5

BYR-220513-05.pdf

Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti vedrørende lån til køb af ny gasmotor
6

BYR-220513-06.pdf

Budget-/bevillingsmæssige konsekvenser af konkurrenceudsættelse af rengøring (bevillingssag)

Bilag:

BYR-220513-06-01.pdf
7

BYR-220513-07.pdf

Ordinær generalforsamling 2013 i Energi Viborg A/S

Bilag:

BYR-220513-07-01.pdfBYR-220513-07-02.pdf
8

BYR-220513-08.pdf

Initiativer i forhold til en styrket kontakt mellem ledige og virksomheder, herunder indsatsen i forhold til udfaldstruede dagpengemodtagere (bevillingssag)

Bilag:

BYR-220513-08-01.pdf
9

BYR-220513-09.pdf

Vedtagelse af Kommuneplan 2013 - 2025 for Viborg Kommune

Bilag:

BYR-220513-09-01.pdfBYR-220513-09-02.pdfBYR-220513-09-03.pdf

BYR-220513-09-04.pdfBYR-220513-09-05.pdfBYR-220513-09-06.pdf

BYR-220513-09-07.pdfBYR-220513-09-08.pdf
10

BYR-220513-10.pdf

Delegationsadgang ved vedtagelse af planer

Bilag:

BYR-220513-10-01.pdf
11

BYR-220513-11.pdf

Status på frikommuneforsøget

Bilag:

BYR-220513-11-01.pdfBYR-220513-11-02.pdf
12

BYR-220513-12.pdf

Yderligere henvendelse fra Statsforvaltningen Midtjylland i sagen om Energi Viborg A/S´ køb af navneretten til Viborg Stadion

Bilag:

BYR-220513-12-01.pdfBYR-220513-12-02.pdfBYR-220513-12-03.pdf

BYR-220513-12-04.pdfBYR-220513-12-05.pdfBYR-220513-12-06.pdf

BYR-220513-12-07.pdfBYR-220513-12-08.pdf
13

BYR-220513-13.pdf

Agro Business Parks Innovationskonkurrence 2013 (bevillingssag)
14

BYR-220513-14.pdf

Den Selvejende Institution Sct. Kjeldsgården - Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) af 14 friplejeboliger med tilhørende servicearealer, beliggende Asmild Dal 1, Viborg (etape 2)

Bilag:

BYR-220513-14-01.pdf

15

BYR-220513-15.pdf

Udviklingsstrategi 2014 i rammeaftalen for det specialiserede socialområde

BYR-220513-15-01.pdfBYR-220513-15-02.pdfBYR-220513-15-03.pdf

BYR-220513-15-04.pdfBYR-220513-15-05.pdfBYR-220513-15-06.pdf
16

BYR-220513-16.pdf

Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet ved Daugbjerg og Mønsted

Bilag:

BYR-220513-16-01.pdfBYR-220513-16-02.pdfBYR-220513-16-03.pdf

BYR-220513-16-04.pdfBYR-220513-16-05.pdf
17

BYR-220513-17.pdf

Mindre anlægsinvesteringer indenfor kulturudvalgets område i 2013 (bevillingssag)

Bilag:

BYR-220513-17-01.pdfBYR-220513-17-02.pdfBYR-220513-17-03.pdf
18

BYR-220513-18.pdfUdkast til reviderede kvalitetsstandarder indenfor personlig pleje og praktisk hjælp

Bilag:

BYR-220513-18-01.pdf
19

BYR-220513-19.pdf

Forslag til Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune - Grønne sammenhænge

Bilag:

BYR-220513-19-01.pdf
20

BYR-220513-20.pdf
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Centerområde i Viborg midtby ved Skottenborg

Bilag:

BYR-220513-20-01.pdfBYR-220513-20-02.pdf
21

BYR-220513-21.pdf

Modernisering af gadelyset i gågaderne i Viborg by (bevillingssag)
22

BYR-220513-22.pdf

Sideudvidelse af delstrækninger mellem Rødding og Vammen i forbindelse med anlæggelse af cykelsti (bevillingssag)

Bilag:

BYR-220513-22-01.pdf
23

BYR-220513-23.pdf

Prioritering af midler fra puljen byfornyelse mindre byer 2013 (bevillingssag)

Bilag:

BYR-220513-23-01.pdf
Lukket dagsorden
24Orienteringssag

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.