Teknisk Udvalg


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 14. august 2013

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

"Se samlet referat (uden bilag) her"

Punktnr.:Emne:
Åben dagsorden
1

TU-140813-1.pdf
Budgetopfølgning 30-06-2013

TU-140813-1-1.pdf
2

TU-140813-2.pdf
Forslag til lokalplan nr. 423 for en dagligvarebutik ved Agerlandsvej i Viborg

TU-140813-2-1.pdfTU-140813-2-2.pdf
3

TU-140813-3.pdf
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Centerområde i Viborg midtby ved Skottenborg

TU-140813-3-1.pdfTU-140813-3-2.pdf
4

TU-140813-4.pdf
Forslag til lokalplan nr. 402 for centererhverv ved Holstebrovej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
TU-140813-4-1.pdfTU-140813-4-2.pdf
5

TU-140813-5.pdf
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 425 for et område til boligformål, liberalt erhverv og almen service ved Marsk Stigs Vej i Viborg samt tillæg nr. 5 til kommuneplan 2013-2025
TU-140813-5-1.pdfTU-140813-5-2.pdf
6

TU-140813-6.pdf
Bynære landskaber i Bjerringbro, Rødkærsbro, Stoholm og Sparkær (orienteringssag)

TU-140813-6-1.pdf
7

TU-140813-7.pdf
Stillingtagen til lokalplanpligt og igangsætning af ny planlægning for Sct. Mogens Gade 42 i Viborg

TU-140813-7-1.pdfTU-140813-7-2.pdf
8

TU-140813-8.pdf
Tilgængelighed i Viborgs historiske midtby – godkendelse af projektforslag

TU-140813-8-1.pdfTU-140813-8-2.pdfTU-140813-8-3.pdfTU-140813-8-4.pdf
9

TU-140813-9.pdf

Aflysning af del af landzonelokalplan nr. 21 for område 51 (boligområde) i Lindum

TU-140813-9-1.pdfTU-140813-9-2.pdf
10

TU-140813-10.pdf
Ansøgning fra Rødkærsbro Hallen om støtte fra puljen "byfornyelse mindre byer 2013" til bæredygtig solenergi i Rødkærsbro Hallen
TU-140813-10-1.pdf
11

TU-140813-11.pdf
Forslag til prioritering af puljen til byfornyelse minder byer 2014
12

TU-140813-12.pdf
Udarbejdelse af program for områdefornyelse Karup (bevillingsag)
13

TU-140813-13.pdf
Deltagelse i forskningsprojekt landsbyklynger (bevillingssag)
14

TU-140813-14.pdf
Ansøgning om dispensation til ubrudte gyllerender i minkhaller

TU-140813-14-1.pdfTU-140813-14-2.pdf
15

TU-140813-15.pdf
Nedrivning af Asmild Mark 3

TU-140813-15-1.pdf
16

TU-140813-16.pdf
Forslag til støjhandlingsplan for statens veje 2013-2018

TU-140813-16-1.pdf
17
TU-140813-17.pdf
Statslige cykelpuljemidler til kommunale cykelstier (Bevillingssag)
18

TU-140813-18.pdf
Trafikale krav for at etablere skolepatrulje ved Sparkær Skole

TU-140813-18-1.pdfTU-140813-18-2.pdf
19

TU-140813-19.pdf
Ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej - Sangildvej 1, 7470 Karup

TU-140813-19-1.pdfTU-140813-19-4.pdf
20
TU-140813-20.pdf
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.