Byrådet


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 25. september 2013

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

Se samlet referat (uden bilag) her

Se video fra byrådesmødet den 25. september 2013
(det er muligt at vælge det punkt på dagsordenen, du er interesseret i)

Afbud: Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah
Inger Jakobsen forlod mødet kl.18.30 efter behandling af sagerne nr. 1-16.
Åse Kubel Høeg forlod mødet kl. 18.35 efter behandling af sagerne nr. 1-20.
Mette Nielsen forlod mødet kl. 18.40 efter behandling af sagerne nr. 1-23.

Punktnr.:Emne:
Åben dagsorden
1

BYR-250913-01.pdf

Revisionsberetning nr. 1 og 2 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2012

Bilag:


BYR-250913-01-01.pdfBYR-250913-01-02.pdfBYR-250913-01-03.pdf

BYR-250913-01-04.pdfBYR-250913-01-05.pdf
2

BYR-250913-02.pdf

Viborg Baneby - Forslag til kommissorium for Banebyforum og Banebyråd

Bilag:

BYR-250913-02-01.pdf
3

BYR-250913-03.pdf

Viborg Baneby Kickstart Forstaden 2.0 (bevillingssag)

Bilag:

BYR-250913-03-01.pdf
4

BYR-250913-04.pdf

Projektudvikling af Viborg Baneby (bevillingssag)
5

BYR-250913-05.pdf

Landsplanredegørelse 2013 - nyt forslag til høringssvar

Bilag:

BYR-250913-05-01.pdfBYR-250913-05-02.pdfBYR-250913-05-03.pdf
6

BYR-250913-06.pdf

Ejerstrategi for Energi Viborg-koncernen

Bilag:

BYR-250913-06-01.pdfBYR-250913-06-02.pdf
7

BYR-250913-07.pdf

Yderligere henvendelse fra Statsforvaltningen Midtjylland i sagen om Energi Viborg A/S´køb af navneretten til Viborg Stadion

Bilag:

BYR-250913-07-01.pdfBYR-250913-07-02.pdfBYR-250913-07-03.pdf
8

BYR-250913-08.pdf

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 801 i Rødkærsbro ansøger om godkendelse til påbegyndelse af renovering og kapitaltilførsel, Skema B (bevillingssag)

Bilag:

BYR-250913-08-01.pdfBYR-250913-08-02.pdfBYR-250913-08-03.pdf
9

BYR-250913-09.pdf

Ansøgning fra Lejerbo Møldrup vedrørende dispensation fra reglerne for dækning af lejetab via dispositionsfonden

Bilag:

BYR-250913-09-01.pdfBYR-250913-09-02.pdf
10

BYR-250913-10.pdf

Beskæftigelsesplan 2014

Bilag:

BYR-250913-10-01.pdf
11

BYR-250913-11.pdf

Samarbejdsaftale med Region Midtjylland om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion

Bilag

BYR-250913-11-01.pdfBYR-250913-11-02.pdf
12

BYR-250913-12.pdf

Orientering om etablering af startboliger i Viborg Kommune

Bilag:

BYR-250913-12-01.pdfBYR-250913-12-02.pdfBYR-250913-12-03.pdf

13

BYR-250913-13.pdf

Natur- og parkpolitik for Viborg Kommune - "Grønne sammenhænge"

Bilag:

BYR-250913-13-01.pdfBYR-250913-13-02.pdf
14

BYR-250913-14.pdf

Høring om udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenaa (Tangeloven)

Bilag:

BYR-250913-14-01.pdfBYR-250913-14-02.pdfBYR-250913-14-03.pdf

BYR-250913-14-04.pdfBYR-250913-14-05.pdfBYR-250913-14-06.pdf

BYR-250913-14-07.pdf
15

BYR-250913-15.pdf

Ansøgning om maskinhal på Aarestrupvej 150, Karup

Bilag:

BYR-250913-15-01.pdfBYR-250913-15-02.pdfBYR-250913-15-03.pdf
16

BYR-250913-16.pdf

Vedr. "åbne biblioteker" (bevillingssag)
17

BYR-250913-17.pdf

Folkeoplysningspolitik

Bilag:

BYR-250913-17-01.pdfBYR-250913-17-02.pdfBYR-250913-17-03.pdf

BYR-250913-17-04.pdfBYR-250913-17-05.pdf
18

BYR-250913-18.pdf

Nedsættelse af folkeoplysningsudvalg for perioden 2014-2017

Bilag:

BYR-250913-18-01.pdfBYR-250913-18-02.pdfBYR-250913-18-03.pdf
19

BYR-250913-19.pdf

Renovering af plejecentre (bevillingssag)
20

BYR-250913-20.pdf

Madservice Viborg (bevillingssag)
21

BYR-250913-21.pdf

Etablering af Kontaktsted Viborg (bevillingssag)

Bilag:

BYR-250913-21-01.pdfBYR-250913-21-02.pdf
22

BYR-250913-22.pdf

Udvikling af infrastruktur i Banebyen (bevillingssag)
23

BYR-250913-23.pdf

Retningslinjer vedrørende institutionsbesøg
24

BYR-250913-24.pdf

Anmodning fra Venstre's byrådsgruppe om optagelse af sag på Byrådets dagsorden den 25. september 2013 vedr. Kommunens sagsbehandling på sygedagpengeområdet (den kommunale styrelseslovs §11)
Lukket dagsorden
25

BYR-250913-25.pdf
Ejendomssag
26

BYR-250913-26.pdf
Ejendomssag
27

BYR-250913-27.pdf
Ejendomssag
28Orienteringssag

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.