Økonomiudvalget


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 15. maj 2013

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

Læs samlet referat (uden bilag) her

Punktnr.:Emne:
Åben dagsorden
1


OK-150513-01.pdf
Overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2012

Bilag:
OK-150513-01-01.pdfOK-150513-01-02.pdfOK-150513-01-03.pdf
OK-150513-01-04.pdf
2

OK-150513-02.pdf
Årsregnskabet 2012

Bilag:
OK-150513-02-01.pdfOK-150513-02-02.pdf
3

OK-150513-03.pdf
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag:
OK-150513-03-01.pdf
4OK-150513-04.pdf
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 for alle områder

Bilag:
OK-150513-04-01.pdfOK-150513-04-02.pdfOK-150513-04-03.pdf
OK-150513-04-04.pdfOK-150513-04-05.pdf
5


OK-150513-05.pdf
Budget 2014-2017 - Økonomiudvalgets egne områder

Bilag:
OK-150513-05-01.pdfOK-150513-05-02.pdfOK-150513-05-03.pdf
OK-150513-05-04.pdfOK-150513-05-05.pdfOK-150513-05-06.pdf
6


OK-150513-06.pdf
Årlig afrapportering vedrørende den finansielle politik.

Bilag:
OK-150513-06-01.pdf
7


OK-150513-07.pdf
Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti vedrørende lån til køb af ny gasmotor
8


OK-150513-08.pdf
Budget-/bevillingsmæssige konsekvenser af konkurrenceudsættelse af rengøring (bevillingssag)

Bilag:
OK-150513-08-01.pdf
9


OK-150513-09.pdf
Ordinær generalforsamling 2013 i Energi Viborg A/S

Bilag:
OK-150513-09-01.pdfOK-150513-09-02.pdf
10


OK-150513-10.pdf
Initiativer i forhold til en styrket kontakt mellem ledige og virksomheder, herunder indsatsen i forhold til udfaldstruede dagpengemodtagere (bevillingssag)

Bilag:
OK-150513-10-01.pdf
11


OK-150513-11.pdf
Vedtagelse af Kommuneplan 2013 - 2025 for Viborg Kommune

Bilag:
OK-150513-11-01.pdfOK-150513-11-02.pdfOK-150513-11-03.pdf
OK-150513-11-04.pdfOK-150513-11-05.pdfOK-150513-11-06.pdf
OK-150513-11-07.pdfOK-150513-11-08.pdf
12


OK-150513-12.pdf
Igangsætning af planlægning for detailhandel i bydelscentre i Viborg

Bilag:
OK-150513-12-01.pdfOK-150513-12-02.pdf
13


OK-150513-13.pdf
Delegationsadgang ved vedtagelse af planer

Bilag:
OK-150513-13-01.pdf
14


OK-150513-14.pdf
Status på frikommuneforsøget

Bilag:
OK-150513-14-01.pdfOK-150513-14-02.pdf
15


OK-150513-15.pdf
Yderligere henvendelse fra Statsforvaltningen Midtjylland i sagen om Energi Viborg A/S´ køb af navneretten til Viborg Stadion

Bilag:
OK-150513-15-01.pdfOK-150513-15-02.pdfOK-150513-15-03.pdf
OK-150513-15-04.pdfOK-150513-15-05.pdfOK-150513-15-06.pdf
OK-150513-15-07.pdfOK-150513-15-08.pdf
16

OK-150513-16.pdf
Udvidet adgang til indkaldelse af stedfortræder til møder samt mulighed for at yde vederlag til næstformænd i udvalg mv. (orienteringssag)
17


OK-150513-17.pdf
Informationsmøder for kandidater til byrådsvalget

Bilag:
OK-150513-17-01.pdf
18


OK-150513-18.pdf
Agro Business Parks Innovationskonkurrence 2013 (bevillingssag)
19OK-150513-19.pdf
Pilotprojekt Landsbypedel
20


OK-150513-20.pdf
Den Selvejende Institution Sct. Kjeldsgården - Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) af 14 friplejeboliger med tilhørende servicearealer, beliggende Asmild Dal 1, Viborg (etape 2)

Bilag:
OK-150513-20-01.pdf
21


OK-150513-21.pdf
Udviklingsstrategi 2014 i rammeaftalen for det specialiserede socialområde

Bilag:
OK-150513-21-01.pdfOK-150513-21-02.pdfOK-150513-21-03.pdf
OK-150513-21-04.pdfOK-150513-21-05.pdfOK-150513-21-06.pdf
22

OK-150513-22.pdf
Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet ved Daugbjerg og Mønsted

Bilag:
OK-150513-22-01.pdfOK-150513-22-02.pdfOK-150513-22-03.pdf
OK-150513-22-04.pdfOK-150513-22-05.pdf
23
OK-150513-23.pdf
Mindre anlægsinvesteringer indenfor kulturudvalgets område i 2013 (bevillingssag)

Bilag:
OK-150513-23-01.pdfOK-150513-23-02.pdfOK-150513-23-03.pdf
24
OK-150513-24.pdf
Udkast til reviderede kvalitetsstandarder indenfor personlig pleje og praktisk hjælp

Bilag:
OK-150513-24-01.pdf
25
OK-150513-25.pdf
Forslag til Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune - Grønne sammenhænge

Bilag:
OK-150513-25-01.pdf
26
OK-150513-26.pdf
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Centerområde i Viborg midtby ved Skottenborg

Bilag:
OK-150513-26-01.pdfOK-150513-26-02.pdf
27
OK-150513-27.pdf
Modernisering af gadelyset i gågaderne i Viborg by (bevillingssag)
28
OK-150513-28.pdf


Sideudvidelse af delstrækninger mellem Rødding og Vammen i forbindelse med anlæggelse af cykelsti (bevillingssag)

Bilag:
OK-150513-28-01.pdf
29
OK-150513-29.pdf
Prioritering af midler fra puljen byfornyelse mindre byer 2013 (bevillingssag)

Bilag:
OK-150513-29-01.pdf
30
OK-150513-30.pdf
Meddelelser og gensidig orientering
Lukket dagsorden
31Ejendomssag
32Konkurrenceudsættelse
33
OK-150513-33.pdf
Konkurrenceudsættelse

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.