Økonomiudvalget


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 23. februar 2011

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.


Se samlet referat (uden bilag) her.

Fraværende:
Søren Pape Poulsen (afbud) og
Nina Hygum (afbud).

Per Møller Jensen forlod mødet kl. 16.55 efter behandlingen af sagerne nr. 38-73 og 75-86.Sag nr.:

Emne:

Åben dagsorden

38
OK-230211-38.pdf

Handleplaner for afvikling af tidligere års budgetunderskud

Bilag
OK-230211-38-1.pdf OK-230211-38-2.pdf OK-230211-38-3.pdf

39
OK-230211-39.pdf

Status på besparelser indregnet i budget 2011 (orienteringssag)

Bilag
OK-230211-39-1.pdf

40
OK-230211-40.pdf

Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015

Bilag
OK-230211-40-1.pdf OK-230211-40-2.pdf

41
OK-230211-41.pdf

Budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 31. januar 2011 - Økonomiudvalgets eget område

Bilag
OK-230211-41-1.pdf

42
OK-230211-42.pdf

Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Nørresø Kollegiet

43
OK-230211-43.pdf

Frikommuneforsøg

Bilag
OK-230211-43-1.pdf OK-230211-43-2.pdf

OK-230211-43-3.pdf OK-230211-43-4.pdf

44
OK-230211-44.pdf

Udviklingsstrategi 2011 - temaer og fordebat

Bilag
OK-230211-44-1.pdf OK-230211-44-2.pdf OK-230211-44-3.pdf

45
OK-230211-45.pdf

Igangsætning af planlægning for Vestre Landsret og centerfunktioner i Viborg

Bilag
OK-230211-45-1.pdf OK-230211-45-2.pdf OK-230211-45-3.pdf

OK-230211-45-4.pdf OK-230211-45-5.pdf

46
OK-230211-46.pdf

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for Kvols

Bilag
OK-230211-46-1.pdf

47
OK-230211-47.pdf

Planlægning for et nyt boligområde ved Løvel

Bilag
OK-230211-47-1.pdf OK-230211-47-2.pdf

OK-230211-47-3.pdf OK-230211-47-4.pdf

48
OK-230211-48.pdf

Ansøgning om støtte til overgangsfinansiering af Udviklingscenter for Animation (bevillingssag)

Bilag
OK-230211-48-1.pdf

49
OK-230211-49.pdf

Økonomisk støtte til International sommerskole 2011(bevillingssag)

Bilag
OK-230211-49-1.pdf OK-230211-49-2.pdf

50
OK-230211-50.pdf

Ansøgning om tilskud til togprojekt i Mønsted Kalkgruber (bevillingssag)

Bilag
OK-230211-50-1.pdf

51
OK-230211-51.pdf


Styrket samarbejde mellem VIBORGegnens Erhvervsråd, ViborgEgnens Handelsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn

Bilag
OK-230211-51-1.pdf OK-230211-51-2.pdf

52
OK-230211-52.pdf

Handlingsplan for markedsføring af Viborg Kommune 2011

Bilag
OK-230211-52-1.pdf

53
OK-230211-53.pdf


Huslejestigning i afd. 17, Nørresøparken, og afd. 18, Houlkærvænget, Boligselskabet VIBORG. Kollektiv råderet, § 37b i almenboligloven

Bilag
OK-230211-53-1.pdf OK-230211-53-2.pdf

54
OK-230211-54.pdf

SKAT's kontrolbesøg vedr. personalegoder (orienteringssag)

Bilag
OK-230211-54-1.pdf

55
OK-230211-55.pdf

Konkurrenceudsættelse - beskæftigelsesområdet

Bilag
OK-230211-55-1.pdf

56
OK-230211-56.pdf

Forslag til redegørelse til Statsforvaltningen i forhold til områdestrukturen i Viborg Kommunes dagtilbud

Bilag
OK-230211-56-1.pdf OK-230211-56-2.pdf

57
OK-230211-57.pdf

Forslag til vedtægter - FDF-Samvirkets Fritids- og Ungdomsklub

Bilag
OK-230211-57-1.pdf

58
OK-230211-58.pdf

Ekstra tilbygning Rosenvængets Skole (bevillingssag)

59
OK-230211-59.pdf

Projektforslag "Arsenalet - kreativt væksthus for animation og nye medier"

Bilag
OK-230211-59-1.pdf OK-230211-59-2.pdf

OK-230211-59-3.pdf OK-230211-59-4.pdf

60
OK-230211-60.pdf

Ændring af kriterierne for ansøgninger om midler fra grøn ordning (VE-loven)

61
OK-230211-61.pdf

Energi Viborg Vand A/S. Godkendelse af takster for 2011

Bilag
OK-230211-61-1.pdf OK-230211-61-2.pdf OK-230211-61-3.pdf

62
OK-230211-62.pdf


Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af boligområde i Ulriksdal i Viborg

Bilag
OK-230211-62-1.pdf OK-230211-62-2.pdf OK-230211-62-3.pdf

OK-230211-62-4.pdf OK-230211-62-5.pdf OK-230211-62-6.pdf

OK-230211-62-7.pdf OK-230211-62-8.pdf

63
OK-230211-63.pdf

Tillæg til Viborg Kommuneplan 2009 - 2021 for ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele (udarbejdet af Miljøcenter Århus)(orienteringssag)

Bilag
OK-230211-63-1.pdf OK-230211-63-2.pdf

64
OK-230211-64.pdf

Bro over Gudenå ved Kællinghøl, Bjerringbro (bevillingssag)

Bilag
OK-230211-64-1.pdf

65
OK-230211-65.pdf

Nordlek 2015, værtsby for nordisk folkedanserstævne

Bilag
OK-230211-65-1.pdf

66
OK-230211-66.pdf

Aftale om virksomhedsoverdragelse inden for rusmiddelområdet

Bilag
OK-230211-66-1.pdf

67
OK-230211-67.pdf

Udkast til kontrakt med leverandører inden for madservice

Bilag
OK-230211-67-1.pdf OK-230211-67-2.pdf

68
OK-230211-68.pdf

Frigivelse af penge på investeringsoversigten til indførelse af ny omsorgsteknologi i 2011 (bevillingssag)

69
OK-230211-69.pdf

Forslag til byggemodningsprogram for 2011 (bevillingssag)

Bilag
OK-230211-69-1.pdf OK-230211-69-2.pdfOK-230211-69-3.pdf

70
OK-230211-70.pdf

Trafiksanering af Ingstrupvej, Rødding (bevillingssag)

Bilag
OK-230211-70-1.pdf OK-230211-70-2.pdf

71
OK-230211-71.pdf

Igangsætning af proces for indførelse af betalt parkering i Viborg midtby (bevillingssag)

72
OK-230211-72.pdf

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 380 for et område til centerformål/erhverv ved Asmild Centervej i Viborg

Bilag
OK-230211-72-1.pdf

73
OK-230211-73.pdf

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 382 for et boligområde ved Kløvermarken i Løvel

Bilag
OK-230211-73-1.pdf

74
OK-230211-74.pdf

Meddelelser og gensidig orientering


Lukket dagsorden

75

Ejendomssag

76

Ejendomssag

77

Ejendomssag

78

Ejendomssag

79

Ejendomssag

80

Ejendomssag

81

Ejendomssag

82

Ejendomssag

83

Ejendomssag

84

Tilbud

85

Tilbud

86

Personsag.

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.