Klima- og Miljøudvalget


Beslutningsreferat fra mødet torsdag den 11. april 2013

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

Se samlet referat(uden bilag) her.

Punktnr.:Emne:
Åben dagsorden
1

KMU-110413-1.pdf
Temadrøftelse vedr. budgetlægningen

KMU-110413-1-1.pdfKMU-110413-1-2.pdfKMU-110413-1-3.pdfKMU-110413-1-4.pdf
2

KMU-110413-2.pdf
Afrapportering af målsætningsbudget 2012 for Klima- og Miljøudvalget

KMU-110413-2-1.pdf
3

KMU-110413-3.pdf
Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur (orienteringspunkt)
KMU-110413-3-1.pdfKMU-110413-3-2.pdf
4

KMU-110413-4.pdf
Ansøgning om udvidelse af badebro - Nørresøvej 58b

KMU-110413-4-1.pdfKMU-110413-4-2.pdf
5

KMU-110413-5.pdf
Miljøgodkendelse af Karup Elværks Dambrug

KMU-110413-5-1.pdfKMU-110413-5-2.pdfKMU-110413-5-3.pdfKMU-110413-5-4.pdfKMU-110413-5-5.pdfKMU-110413-5-6.pdfKMU-110413-5-7.pdfKMU-110413-5-8.pdfKMU-110413-5-9.pdfKMU-110413-5-10.pdfKMU-110413-5-11.pdf
6

KMU-110413-6.pdf
Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan 2012 - 2022

KMU-110413-6-1.pdfKMU-110413-6-2.pdfKMU-110413-6-3.pdfKMU-110413-6-4.pdf
7

KMU-110413-7.pdf
Godkendelse af takster 2013 for Viborg Vand

KMU-110413-7-1.pdfKMU-110413-7-2.pdfKMU-110413-7-3.pdfKMU-110413-7-4.pdfKMU-110413-7-5.pdf
8

KMU-110413-8.pdf
Igangsætning af klimatilpasningsplan for Viborg Kommune

KMU-110413-8-1.pdf
9

KMU-110413-9.pdf
Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2009 – 2013

KMU-110413-9-1.pdfKMU-110413-9-2.pdfKMU-110413-9-3.pdf
10

KMU-110413-10.pdf
Udarbejdelse af spildevandsplan (orientering)
11

KMU-110413-11.pdf
Udarbejdelse af spildevandsplan og klimatilpasningsplan (bevillingssag)
12

KMU-110413-12.pdf
Udvikling af projekt for omdannelse af Sønæs (orienteringssag)

KMU-110413-12-1.pdf
13

KMU-110413-13.pdf
Fremtidig anvendelse af bunkers i tidligere militært depotområde NV for Viborg

KMU-110413-13-1.pdfKMU-110413-13-2.pdfKMU-110413-13-3.pdfKMU-110413-13-4.pdf
14

KMU-110413-14.pdf
Anmeldelse af halmlade på Møllevej 38, 8830 Tjele

KMU-110413-14-1.pdfKMU-110413-14-2.pdf
15

KMU-110413-15.pdf
Godkendelse af tids- og procesplan for Viborg Kommunes klimaplan

KMU-110413-15-1.pdfKMU-110413-15-2.pdf
16

KMU-110413-16.pdf
Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet på natur- og miljøområdet 2012 (orienteringssag)

KMU-110413-16-1.pdf
17

KMU-110413-17.pdf
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder - 2013

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.