Byrådet


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 29. januar 2014

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.


Se samlet referat samt tillægsreferat (uden bilag) her

Punktnr.:Emne:
Åben dagsorden
1

BYR-290114-01.pdf

Ændring af Byrådets forretningsorden (1. behandling)

Bilag:

BYR-290114-01-01.pdf
2

BYR-290114-02.pdf
Bevillingsnævnet - udpegning af arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter
3

BYR-290114-03.pdf
Beredskabskommissionen - repræsentant for de frivillige
4

BYR-290114-04.pdf
Bestyrelsen for Merkur Kollegiet
5

BYR-290114-05.pdf
Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg og bestyrelsen for VUC Skive-Viborg
6

BYR-290114-06.pdf
Handicaprådet - udpegning af medlemmer
7

BYR-290114-07.pdf
Beboerklagenævnet - udpegning af medlemmer og fastsættelse af vederlag
8

BYR-290114-08.pdf
Huslejenævnet - udpegning af medlemmer samt fastsættelse af vederlag
9

BYR-290114-09.pdf
Tilpasning af politikområdeopdeling til ny udvalgsstruktur

Bilag:

BYR-290114-09-01.pdf
10

BYR-290114-10.pdf
Låneoptagelse i 2014 (bevillingssag)
11

BYR-290114-11.pdf

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 18 for et område på Vinkelvej 20, Viborg - Mercantec

Bilag:

BYR-290114-11-01.pdf
12

BYR-290114-12.pdf

Borgerrådgiverfunktionen i Viborg Kommune

Bilag:

BYR-290114-12-01.pdfBYR-290114-12-02.pdf
13

BYR-290114-13.pdf

Ansøgning om godkendelse af salg af Kølvrå Vandværk fra Boligselskabet Sct. Jørgen til Energi Viborg Vand A/S

Bilag:

BYR-290114-13-01.pdfBYR-290114-13-02.pdf
14

BYR-290114-14.pdf

Ansøgning om projektstøtte til formidling af Joachim Skovgaards fresko-udsmykning af Viborg Domkirke

Bilag:

BYR-290114-14-01.pdf
15

BYR-290114-15.pdf

Kommissorium for revision af Børne- og ungepolitikken "Lys i øjnene"

Bilag:

BYR-290114-15-01.pdf
16

BYR-290114-16.pdf
Pulje daginstitutioner 2014 - til mindre anlægsopgaver (bevillingssag)
17

BYR-290114-17.pdf
Pulje skoler 2014 til mindre anlægsopgaver(bevillingssag)
18

BYR-290114-18.pdf
Samlet plan for Hald Ege Hallen og Hald Ege Skole(bevillingssag)
19

BYR-290114-19.pdf
Valg af repræsentant til Gudenåkomiteen – det politiske forum
20

BYR-290114-20.pdf

Endelig vedtagelse af forslag nr. 7 til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om fastsættelse af afløbskoefficienter for tilladelig afledning af tag- og overfladevand fra ejendomme

Bilag:

BYR-290114-20-01.pdf
21

BYR-290114-21.pdf

Forslag til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune

Bilag:

BYR-290114-21-01.pdfBYR-290114-21-02.pdfBYR-290114-21-03.pdf


BYR-290114-21-04.pdfBYR-290114-21-05.pdfBYR-290114-21-06.pdf


BYR-290114-21-07.pdfBYR-290114-21-08.pdfBYR-290114-21-09.pdf


BYR-290114-21-10.pdfBYR-290114-21-11.pdf
22

BYR-290114-22.pdfForslag til lokalplan nr. 427 for et erhvervsområde ved Heimdalsvej i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Bilag:

BYR-290114-22-01.pdfBYR-290114-22-02.pdfBYR-290114-22-03.pdf


BYR-290114-22-04.pdf
23

BYR-290114-23.pdf

Tilgængelighed i Viborgs historiske midtby – godkendelse af projektforslag for Nytorv

Bilag:

BYR-290114-23-01.pdfBYR-290114-23-02.pdfBYR-290114-23-03.pdf
24

BYR-290114-24.pdf

Godkendelse af program for områdefornyelse i Karup med tilhørende finansieringsplan

Bilag:

BYR-290114-24-01.pdf
25

BYR-290114-25.pdf

Animation i Viborg Kommune

Bilag:

BYR-290114-25-01.pdfBYR-290114-25-02.pdfBYR-290114-25-03.pdf


BYR-290114-25-04.pdf
26

BYR-290114-26.pdf
Frigivelse af midler til omsorgsteknologi (bevillingssag)
27

BYR-290114-27.pdf
Sundhedscenter - etableringsudgifter (bevillingssag)
Lukket dagsorden
28Orienteringssag
29

BYR-290114-29.pdf
Ejendomssag - Salg af Vesterbrogade 16, Viborg - tidligere krisecenter (bevillingssag)
30Ejendomssag
31

BYR-290114-31.pdf
Ejendomssag - Salg af storparcel ved Liseborg Bakke, Viborg til Boligselskabet Viborg

Bilag:


BYR-290114-31-01.pdfBYR-290114-31-02.pdf
Tillægsdagsorden
01t

BYR-290114-01-tillaeg.pdf
Generalforsamlingen for Den Vestdanske Filmpulje

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.