Klima- og Miljøudvalget


Beslutningsreferat fra mødet torsdag den 3. oktober 2013

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

Se samlet referat (uden bilag) her.
OBS: Korrektion til beslutning i punkt 9 i forhold til oprindeligt referat.

Punktnr.:Emne:
Åben dagsorden
1


KMU-031013-1.pdf
Temadrøftelse af husstandsvindmøller i Viborg Kommune
Bilag:

KMU-031013-1-1.pdf
2KMU-031013-2.pdf
Ansøgning om husstandsvindmølle på Sparkærvej 3, 8800 Viborg
Bilag:

KMU-031013-2-1.pdfKMU-031013-2-2.pdfKMU-031013-2-3.pdfKMU-031013-2-4.pdf

3KMU-031013-3.pdf
Fortsat ansøgning om husstandsvindmølle på Mønsted Skovvej 20, Mønsted
Bilag:

KMU-031013-3-1.pdf
4KMU-031013-4.pdf
Ansøgning om udvidelse af Blærb Sø til brug som regnvandsbassin
Bilag:

KMU-031013-4-1.pdfKMU-031013-4-2.pdf
5KMU-031013-5.pdf
Klage over landzonetilladelse til minkpelseri på Nørrehedevej 36, 8800 Viborg
Bilag:

KMU-031013-5-1.pdfKMU-031013-5-2.pdfKMU-031013-5-3.pdf

KMU-031013-5-4.pdfKMU-031013-5-5.pdf
6


KMU-031013-6.pdf
Dispensation til fårehold på Ericavej 57, 7470 Karup 2. runde
Bilag:

KMU-031013-6-1.pdfKMU-031013-6-2.pdfKMU-031013-6-3.pdf
7KMU-031013-7.pdf
Tilsynsplan for miljøtilsyn i Viborg Kommune, 2013 jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen
Bilag:

KMU-031013-7-1.pdf
8


KMU-031013-8.pdf
Igangsætning af planlægning for solenergianlæg på terræn
Bilag:

KMU-031013-8-1.pdfKMU-031013-8-2.pdf
9KMU-031013-9.pdf


OBS: Korrektion til beslutning i forhold til oprindeligt referat.
Forslag til nyt vindmølleområde i Åstrupgaard Plantage
Bilag:

KMU-031013-9-1.pdfKMU-031013-9-2.pdf
KMU-031013-9-3.pdfKMU-031013-9-4.pdf

OBS: Ekstra bilag - bilag 5.
KMU-031013-9-5.pdf
10
KMU-031013-10.pdf
Godkendelse af revideret tids-og procesplan for Viborg Kommunes klimaplan

11KMU-031013-11.pdf
Ansøgning om tilskud til udlægning af gydegrus i Karup Å nedstrøms Høgild Bro
Bilag:

KMU-031013-11-1.pdfKMU-031013-11-2.pdf


12


KMU-031013-12.pdf
Rammer for Viborg Kommunes klimatilpasningsplan
Bilag:

KMU-031013-12-1.pdf


13


KMU-031013-13.pdf
Rammer for Viborg Kommunes kommende spildevandsplan
Bilag:

KMU-031013-13-1.pdfKMU-031013-13-2.pdfKMU-031013-13-3.pdf
KMU-031013-13-4.pdfKMU-031013-13-5.pdf


14


KMU-031013-14.pdf


Ansøgning om lovliggørelse af badebro i Søndersø
Bilag:

KMU-031013-14-1.pdfKMU-031013-14-2.pdfKMU-031013-14-3.pdf


15KMU-031013-15.pdf

Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 31. august 2013
Bilag:

KMU-031013-15-1.pdfKMU-031013-15-2.pdf


16
KMU-031013-16.pdf

Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder - 2013
Lukket dagsorden
17Politianmeldelse

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.