Denne side er udskrevet fra viborg.dk
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter

Herunder kan du finde gældende byplanvedtægter og lokalplaner for Viborg Kommune.

Du kan søge på byer eller på planernes nummer, titel eller hvilket år, lokalplanen/byplanvedtægten er vedtaget.

Du kan finde evt. miljørapporter og VVM-redegørelser til planerne.

Hvis du vil undersøge, om der er en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for en ejendom eller et område, kan du finde denne via kommunens digitale kort

Lokalplanforslag i offentlig høring kan du finde her