Klima- og Miljøudvalget


Beslutningsreferat fra mødet torsdag den 29. marts 2012

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

Se samlet referat (uden bilag) her.


Sag nr.:

Emne:

Åben dagsorden

43

KMU-290312-43.pdf


Uhre Dambrug - Administration af indretning og drift efter miljøbeskyttelsesloven, planloven m.v.
Bilag:
KMU-290312-43-1.pdfKMU-290312-43-2.pdfKMU-290312-43-3.pdf
KMU-290312-43-4.pdfKMU-290312-43-5.pdfKMU-290312-43-6.pdf

44

KMU-290312-44.pdf


Temadrøftelse vedrørende de kommunalt ejede skov- og naturarealer
Bilag:
KMU-290312-44-1.pdfKMU-290312-44-2.pdfKMU-290312-44-3.pdf

45


KMU-290312-45.pdfForslag til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om separatkloakering af dele af Gl. Viborgvej, Kirkebyvej, Skovtoften, Thorsgade, Hannerupvej og Gartnervænget i Hvam Stationsby
Bilag:
KMU-290312-45-1.pdfKMU-290312-45-2.pdfKMU-290312-45-3.pdf
KMU-290312-45-4.pdfKMU-290312-45-5.pdf

46


KMU-290312-46.pdfForslag til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om etablering af nyt spildevandsbassin ved Gl. Århusvej i Viborg
Bilag:
KMU-290312-46-1.pdfKMU-290312-46-2.pdfKMU-290312-46-3.pdf
KMU-290312-46-4.pdfKMU-290312-46-5.pdf

47


KMU-290312-47.pdfEndelig vedtagelse af forslag til regulativ for jordstyring og områdeklassificering i Viborg Kommune
Bilag:
KMU-290312-47-1.pdfKMU-290312-47-2.pdf


48

KMU-290312-48.pdf

Anskaffelse af materiel og forbedring af pladser m.v. til affaldsbehandling - Revas (bevillingssag)

49

KMU-290312-49.pdf


Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 vedr. miljøtilsyn og afgørelser (orienteringssag)
Bilag:
KMU-290312-49-1.pdfKMU-290312-49-2.pdf

50

KMU-290312-50.pdf


Galleri og butik i konfirmandstuen i den tidligere præstegård i Frederiks
Bilag:
KMU-290312-50-1.pdfKMU-290312-50-2.pdf
KMU-290312-50-3.pdfKMU-290312-50-4.pdf

51

KMU-290312-51.pdfKjeldbjergvej 19A, Kjeldbjerg, 7800 Skive: Opsætning af gittermast til mobilantennesystem
Bilag:
KMU-290312-51-1.pdfKMU-290312-51-2.pdf
KMU-290312-51-3.pdfKMU-290312-51-4.pdf

52


KMU-290312-52.pdfOrientering om forslag til fredning af all langs Vestergade og Tingvej mellem Vester Tostrup og Møldrup
Bilag:
KMU-290312-52-1.pdfKMU-290312-52-2.pdf

53

KMU-290312-53.pdf


Rute 26 - Vejplanlægning (VVM-redegørelse)
Bilag:
KMU-290312-53-1.pdf

54


KMU-290312-54.pdfLedelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet på natur- og miljøområdet 2011 (orienteringssag)
Bilag:
KMU-290312-54-1.pdf

55

KMU-290312-55.pdf


Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 29. februar 2012
Bilag:
KMU-290312-55-1.pdfKMU-290312-55-2.pdf

56

KMU-290312-56.pdfBudgetlægning 2013 - 2016 - orientering om rammefastsættelse samt det videre forløb
Bilag:
KMU-290312-56-1.pdfKMU-290312-56-2.pdf

57

KMU-290312-57.pdf


Frikommuneforsøg
Bilag:
KMU-290312-57-1.pdfKMU-290312-57-2.pdfKMU-290312-57-3.pdf

58

KMU-290312-58.pdf

Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder

LUKKET DAGSORDEN
Ingen

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.