Byrådet


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 21. december 2011

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

Se samlet referat (uden bilag) her


Se video fra byrådsmødet den 21. december 2011
(Det er muligt at vælge det punkt på dagsordenen, du er interesseret i)


Sag nr.:


Emne:

Åben dagsorden

289BYR-211211-289.pdf

Rikke Cramer Christiansen har meldt sig ud af Partiet Fokus og i stedet indmeldt sig i Socialdemokratiet (orienteringssag)

290BYR-211211-290.pdf

Aflæggelse af anlægsregnskaber 2011 - Økonomiudvalget

291BYR-211211-291.pdf

Salg af bolig- og erhvervsgrunde i 2011 (bevillingssag)

292BYR-211211-292.pdf

Overførsel af økonomisk støtte til international sommerskole fra 2011 til 2012 (bevillingssag)

293BYR-211211-293.pdf

Endelig vedtagelse af strukturplan for Viborg Syd

Bilag:
BYR-211211-293-01.pdfBYR-211211-293-02.pdfBYR-211211-293-03.pdf
BYR-211211-293-04.pdfBYR-211211-293-05.pdf


294
BYR-211211-294.pdf

Igangsætning af forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 for Kvols

Bilag:
BYR-211211-294-01.pdfBYR-211211-294-02.pdfBYR-211211-294-03.pdf


295BYR-211211-295.pdf

Igangsætning af Forslag til Kommuneplan 2013 - 2025

Bilag:
BYR-211211-295-01.pdf


296BYR-211211-296.pdf

Innovationsstrategi og handleplan

Bilag:
BYR-211211-296-01.pdfBYR-211211-296-02.pdf


297BYR-211211-297.pdf

Forslag til Viborg Kommunes politik for reklamefinansiering

Bilag:
BYR-211211-297-01.pdf


298BYR-211211-298.pdf

Boligselskabet VIBORG, afdeling 39 - Ansøgning om tilsagn til opførelse af 10 almene familieboliger, Asmild Kær, Viborg (skema A)

Bilag:
BYR-211211-298-01.pdf


299BYR-211211-299.pdf

Boligselskabet VIBORG søger om tilladelse til køb af ejendomme i Møldrup

Bilag:
BYR-211211-299-01.pdfBYR-211211-299-02.pdfBYR-211211-299-03.pdf
BYR-211211-299-04.pdf


300BYR-211211-300.pdf

Skaldehøjvej - Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår

Bilag:
BYR-211211-300-01.pdfBYR-211211-300-02.pdf


301BYR-211211-301.pdf

2012 - Fastsættelser af grundpriser og øvrige vilkår

Bilag:
BYR-211211-301-01.pdfBYR-211211-301-02.pdf


302BYR-211211-302.pdf

Ansøgninger om prækvalifikation fra boligorganisationerne til boligsociale helhedsplaner

Bilag:
BYR-211211-302-01.pdfBYR-211211-302-02.pdfBYR-211211-302-03.pdf
BYR-211211-302-04.pdfBYR-211211-302-05.pdf


303BYR-211211-303.pdf

Beskæftigelsesplan 2012

Bilag:
BYR-211211-303-01.pdf


304BYR-211211-304.pdf

Ressourcetildelingsmodel for skoleområdet

Bilag:
BYR-211211-304-01.pdfBYR-211211-304-02.pdfBYR-211211-304-03.pdf
BYR-211211-304-04.pdfBYR-211211-304-05.pdfBYR-211211-304-06.pdf


305BYR-211211-305.pdf

Ansøgning om oprettelse af privatinstitution i Hvam

Bilag:
BYR-211211-305-01.pdfBYR-211211-305-02.pdfBYR-211211-305-03.pdf


306BYR-211211-306.pdf

Indretning af Egeskovhus til et aflastningssted for børn med autisme (bevillingssag)

307BYR-211211-307.pdf

Kontorfaciliteter m.m. ved "Dagbehandlingen" på Sct. Laurentii Vej (bevillingssag)

308BYR-211211-308.pdf

IT-infrastruktur i folkeskolen (bevillingssag)

309BYR-211211-309.pdf

Arsenalet - kreativt væksthus for animation og nye medier

Bilag:
BYR-211211-309-01.pdfBYR-211211-309-02.pdf


310BYR-211211-310.pdf

Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter

Bilag:
BYR-211211-310-01.pdfBYR-211211-310-02.pdfBYR-211211-310-03.pdf


311BYR-211211-311.pdf

Foreningen Destination Hærvejen

Bilag:
BYR-211211-311-01.pdf


312BYR-211211-312.pdf

Henvendelse fra Statsforvaltningen om udlevering af gratis kompost fra Revas

Bilag:
BYR-211211-312-01.pdfBYR-211211-312-02.pdf


313BYR-211211-313.pdf

Aflæggelse af anlægsregnskab - genbrugsstation

314BYR-211211-314.pdf

Grøn ordning - midler til grønne tiltag i Viborg Kommune (bevillingssag)

315BYR-211211-315.pdf

Folkeoplysningspolitik

Bilag:
BYR-211211-315-01.pdf


316BYR-211211-316.pdf

Folkeoplysningsudvalg - nedsættelse og kompetence

Bilag:
BYR-211211-316-01.pdf


317BYR-211211-317.pdf

Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget

Bilag:
BYR-211211-317-01.pdf


318BYR-211211-318.pdf

Om- og udbygning af Østfjendshallen (bevillingssag)

319BYR-211211-319.pdf

Projektering mv. af projekt "Fremtidens Idrætspark" i Bjerringbro (bevillingssag)

Bilag:
BYR-211211-319-01.pdf


320BYR-211211-320.pdf

Høringssvar til Statsforvaltningen vedrørende udbud af diabeteshjælpemidler

Bilag:
BYR-211211-320-01.pdfBYR-211211-320-02.pdf


321BYR-211211-321.pdf

Høringssvar til Statsforvaltningen vedrørende efterlevelse af afgørelser truffet af Det Sociale Nævn

Bilag:
BYR-211211-321-01.pdfBYR-211211-321-02.pdf


322BYR-211211-322.pdf

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup, afd. 716, om- og tilbygning af Fynbohus med servicearealer (skema B) (bevillingssag)

Bilag:
BYR-211211-322-01.pdfBYR-211211-322-02.pdf


323BYR-211211-323.pdf

Byggeregnskab for ombygning af boenhederne Egehøj og Gudenåvej samt servicearealer m.v. (skema C)

324BYR-211211-324.pdf

Anlægsbevilling vedr. byggeri af Aktivitetscenter Katrinehaven

Bilag:
BYR-211211-324-01.pdfBYR-211211-324-02.pdf


325BYR-211211-325.pdf

Evt. nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje - spørgsmålet om igangsætning af 4 års perioden

Bilag:
BYR-211211-325-01.pdf


326BYR-211211-326.pdf

Regnskabsafslutning af anlægsregnskaber - 2011

327BYR-211211-327.pdf

Forslag til lokalplan 378 for etageboliger ved Rosenstræde og Sct. Ibs Gade i Viborg, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune

Bilag:
BYR-211211-327-01.pdfBYR-211211-327-02.pdf


328BYR-211211-328.pdf

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 360 for et centerområde ved St. Sct. Peders Stræde i Viborg samt af forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2009-21 for Viborg Kommune

Bilag:
BYR-211211-328-01.pdfBYR-211211-328-02.pdfBYR-211211-328-03.pdf


329BYR-211211-329.pdf

Asfaltering af P-plads ved Vestfjendshallen (bevillingssag)

Bilag:
BYR-211211-329-01.pdf


330BYR-211211-330.pdf

Fritagelse for ejendomsskat i 2012 og 2013

Bilag:
BYR-211211-330-01.pdfBYR-211211-330-02.pdfBYR-211211-330-03.pdf


Lukket dagsorden

331
BYR-211211-331.pdf

Ejendomssag - Tilbagekøb af grunde på grund af momsproblematik

332BYR-211211-332.pdf

Ejendomssag - Tilbagekøb af erhvervsgrund, Petersmindevej 15, Viborg (bevillingssag)

333BYR-211211-333.pdf

Ejendomssag - køb af ejendommen Østergade 23 i Ørum, med henblik på nedrivning

Bilag:
BYR-211211-333-01.pdf


334BYR-211211-334.pdf

Ejendomssag - køb af ejendommen Gl. Viborgvej 58, Hvam, med henblik på nedrivning

335
BYR-211211-335.pdf

Ejendomssag - køb af ejendommen Gl. Viborgvej 60, Hvam, med henblik på nedrivning

336BYR-211211-336.pdf

Ejendomssag - Køb af ejendommen Viborgvej 100 i Kvorning med henblik på nedrivning

Bilag:
BYR-211211-336-01.pdf


337

Ejendomssag

338BYR-211211-338.pdf

Ejendomssag - Salg af Kærvej 2, Viborg (bevillingssag)

Bilag:
BYR-211211-338-01.pdf


339

Orienteringssag
TILLÆGSDAGSORDEN
340


BYR-211211-340.pdf
Ejendomssag - Køb af ejendommen Ågade 11 i Ulbjerg med henblik på nedrivning

Bilag:
BYR-211211-340-01.pdf

341

BYR-211211-341.pdf

Ejendomssag - Køb af ejendommen Stærkærvej 18 i Bjerringbro med henblik på nedrivning

Bilag:
BYR-211211-341-01.pdf

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.