Teknisk Udvalg


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 1. februar 2012

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

Se samlet referat (uden bilag) her.


Sag nr.:

Emne:

Åben dagsorden

20


TU-010212-20.pdf

Trafikplan for Viborg midtby
Bilag:

TU-010212-20-1.pdfTU-010212-20-2.pdfTU-010212-20-3.pdf
TU-010212-20-4.pdfTU-010212-20-5.pdfTU-010212-20-6.pdf
TU-010212-20-7.pdf

21


TU-010212-21.pdf

Tildeling af 4 tilladelser til taxikørsel i Viborg Kommune
Bilag:

TU-010212-21-1.pdf

22


TU-010212-22.pdf

Det landsdækkende rejsekortprojekt , høring efter anmodning fra Midttrafik
Bilag:

TU-010212-22-1.pdfTU-010212-22-2.pdfTU-010212-22-3.pdf

23


TU-010212-23.pdf

Budget 2012 - kollektiv trafik - revision fra Midttrafik
Bilag:

TU-010212-23-1.pdf

24


TU-010212-24.pdf

Renovering af gadelys 2012 - orienteringssag
Bilag:

TU-010212-24-1.pdf

25


TU-010212-25.pdf

Ladestandere til elbiler i Viborg midtby
Bilag:

TU-010212-25-1.pdfTU-010212-25-2.pdf
TU-010212-25-3.pdfTU-010212-25-4.pdf

Der er foretaget en mindre rettelse i referatet


26TU-010212-26.pdf

Nabohøring vedr. ansøgning om tilladelse til at drive busselskab fra ejendommen Møller Andersensvej 3, Hammershøj
Bilag:

TU-010212-26-1.pdfTU-010212-26-2.pdf
TU-010212-26-4.pdf

Bilag 3 er ikke tilgængelig pga. personfølsomme oplysninger


27


TU-010212-27.pdf

Kaserneområdet - ny vejnavngivning og husnummerering
Bilag:

TU-010212-27-1.pdfTU-010212-27-2.pdfTU-010212-27-3.pdf
TU-010212-27-4.pdfTU-010212-27-5.pdfTU-010212-27-6.pdf

28


TU-010212-28.pdf

Høring vedr. revision af borgerinddragelsespolitikken
Bilag:

TU-010212-28-1.pdf

29
TU-010212-29.pdf


Temadrøftelse af mål og fokus for Teknisk Udvalg arbejde

30
TU-010212-30.pdf

Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder – 2012


LUKKET DAGSORDEN

Ingen

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.