Teknisk Udvalg


Beslutningsreferat fra mødet onsdag den 2. maj 2012

Klik her, hvis du ikke kan se linkene til bilagene på dagsordnen.

"Se samlet referat (uden bilag) her"

Sag nr.:
Emne:

Åben dagsorden

70

TU-020512-70.pdf

Forslag til lokalplan nr. 401 for en dagligvarebutik og centerformål ved Gl. Aalborgvej i Viborg

TU-020512-70-1.pdfTU-020512-70-2.pdf

71

TU-020512-71.pdf


Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 395 for en del af Vammen midtby samt forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune

TU-020512-71-1.pdfTU-020512-71-2.pdfTU-020512-71-3.pdfTU-020512-71-4.pdf

72

TU-020512-72.pdf

Temadrøftelse om planlægning og byudvikling

73

TU-020512-73.pdf

Ansøgning om nedrivning af ejendommen Sct. Mogens Gade 42 samt Navnløs 1-7 i Viborg

TU-020512-73-1.pdfTU-020512-73-2.pdfTU-020512-73-3.pdfTU-020512-73-4.pdf

74

TU-020512-74.pdf

Brugerundersøgelse vedr. byggesagsbehandling.

TU-020512-74-1.pdf

75

TU-020512-75.pdf

Endelig godkendelse af nye vejnavne på Kaserneområdet i Viborg.

TU-020512-75-1.pdfTU-020512-75-2.pdfTU-020512-75-3.pdfTU-020512-75-4.pdf

TU-020512-75-5.pdf

76

TU-020512-76.pdf

Navngivning af stier til Grønhøj og Havredal

TU-020512-76-1.pdfTU-020512-76-2.pdf

77

TU-020512-77.pdf

Paradepladsen

78

TU-020512-78.pdf

Afslutning på løsning af opgaven: etablering af betalt parkering i viborg

79

TU-020512-79.pdf

Gadelys i forbindelse med renovering af gågaderne - valg af gade lys system

TU-020512-79-1.pdf

80

TU-020512-80.pdf

Godkendelse af vedtægter for grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng, Viborg

TU-020512-80-1.pdfTU-020512-80-2.pdfTU-020512-80-3.pdf

81

TU-020512-81.pdf

Trafikplan for Viborg midtby - Handleplan 2012

TU-020512-81-1.pdf


82

TU-020512-82.pdf

Opprioritering af indsats vedrørende fornyelse af asfaltbelægninger

TU-020512-82-1.pdf

83

TU-020512-83.pdf

Afrapportering af målsætningsbudget for Teknisk Udvalg 2011

TU-020512-83-1.pdf

84

TU-020512-84.pdf

Opfølgningsredegørelse og nye mål til kvalitetskontrakten på Teknisk Udvalgs område

TU-020512-84-1.pdfTU-020512-84-2.pdf

85

TU-020512-85.pdf


Budgetopfølgning pr. 31/3 2012 - Teknisk Udvalg

TU-020512-85-1.pdf

86
TU-020512-86.pdf

Regnskab 2011 - Teknisk Udvalg (orienteringssag)

87TU-020512-87.pdf

Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder - 2012
Tillægsdagsorden

88
TU-020512-88a.pdf
Natur- og parkpolitik, - parkdelen

TU-020512-88a-1.pdfTU-020512-88a-2.pdfTU-020512-88a-3.pdf


Lukket dagsorden

89

Ejendomssag

Mangler bilagsfilerne?


Vi er blevet opmærksomme på at linkene til bilagene ikke bliver vist på pc'er med Internet Explorer version 8. Hvis du oplever denne fejl, kan du aktivere kompabilitetsvisning ved at klikke på dette ikon:

Sådan aktiverer du kompatibilitetstilstand i Internet Explorer 8

Der arbejdes på en løsning, men indtil videre anbefaler vi at bruge kompatibilitetsvisning, opgradere Internet Explorer eller installere en alternativ browser som f.eks. Google Chrome eller Firefox. "

De enkelte sager kan læses i elektroniske udgaver som PDF-filer. Til at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge Acrobat Reader, der er et gratis program. Hvis ikke du har programmet installeret på din computer, kan du hente den seneste version hos producenten, Adobe.